Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

juf Faiza: Islam

juf Anja: Rooms Katholieke godsdienst

juf Lindsey: zedenleer

juf Roos: Rooms Katholieke godsdienst

juf Lindsey: zedenleer

juf Asma: Islam