Pedagogisch project, schoolreglement en afsprakennota

Klik hier voor het pedagogisch project

Klik hier voor het schoolreglement 2017

Klik hier voor de afsprakennota 2017-2018

Klik hier voor de beginselverklaring neutraliteit

filmpje neutrale school

 

Schooluren

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

 

begin

8u.40 8u.40 8u.40 8u.40 8u.40

einde

12u.15 12u.15 12u.15 12u.15 12u.15

middag

begin

13u.20 13u.20 13u.20 13u.20

einde

15u.15 15u.15 15u.15 15u.15

De school organiseert voor en na de schooltijd het wettelijk bepaalde toezicht op de speelplaats. ’s Morgens worden de leerlingen op de speelplaats opgevangen vanaf 8u.15. Tot 8u.15 is de school gesloten. Tussen 7u.00 en 8u.15 kunnen de leerlingen gebruik maken van de buitenschoolse opvang van de stad Hasselt . De leerlingen die opgevangen worden in ’t Ravotje worden om 8u.20 naar school gebracht door de begeleiders van de buitenschoolse opvang.  ‘s Middags worden de leerlingen die niet op school blijven eten op de speelplaats opgevangen vanaf 13u.05. ‘s Avonds blijven de leerlingen onder toezicht van een leerkracht op de speelplaats tot 15u.30. De leerlingen die om 15u.30 nog op school aanwezig zijn gaan naar de buitenschoolse opvang. De begeleiders van de buitenschoolse halen de kleuters op school af en begeleiden de leerlingen tot aan ’ t Ravotje. De begeleiders van de buitenschoolse opvang en vrijwilligers van de school vangen de leerlingen van de lagere school op in school. De leerlingen die om 17u.00 nog op school aanwezig zijn gaan verder naar ‘t Ravotje. Buiten deze uren (voor 8u.15, tussen 12u.15 en 13u.05 en na 15u.30) kunnen leerlingen niet op school aanwezig zijn en kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>