BaSo-fiche

BASO-fiche

De BaSo-fiche werd ontwikkeld voor de vlotte overgang van het 6de leerjaar naar het secundair onderwijs veilig te stellen / garanderen / bestendigen.

Wat is een BaSo-fiche & welke inhoud wordt hierin weergegeven?

Een BaSo-fiche is een individuele fiche die de leerlingen aan het einde van hun loopbaan in het basisonderwijs meekrijgen. Deze wordt bij inschrijving in het secundair onderwijs gevraagd in de school van inschrijving; indien u deze al dan niet overhandigd is een vrije keuze.

In een BaSo-fiche worden enkele specifieke onderdelen besproken:

– algemene schoolloopbaan;

– eventuele schoolwisselingen;

– sterke punten;

– leervordering: algemeen en op de verschillende leergebieden;

– leer- en werkhouding;

– socio-emotioneel functioneren;

– motorisch functioneren;

– gezondheid;

– zorg: speciale zorg, bijzondere zorg, schooloverstijgende zorg.

Waarom is een BaSo-fiche zinvol?

Een BaSo-fiche wordt door de klassenraad van de lagere school ingevuld.

Uw kind krijgt doorheen zijn/haar loopbaan steeds de beste zorgen, ook weten wij veel over het leren van uw kind, mede door het leerlingvolgsysteem waar wij gebruik van maken.

Op deze manier willen wij uw kind een goede start geven in het secundair onderwijs.

De secundaire school wil graag weten hoe uw kind heeft geleerd in het basisonderwijs. Hoewel het rapport belangrijke informatie verschaft, geeft de BaSo-fiche bijkomende zinvolle informatie.

De reden dat de BaSo-fiche ontwikkeld werd, is drievoudig.

1. Voor de school

* Basisonderwijs: de continuïteit van de zorg wordt gegarandeerd.

* Secundair onderwijs: er kan een kwaliteitsvolle intake plaatsvinden.

2. Voor de leerlingen

* De overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs wordt vergemakkelijkt.

3. Voor de ouders

* De zorg wordt bestendigd.

De hoofdreden van het gebruik van de BaSo-fiche kan kort en krachtig worden samengevat:

Zowel de lagere school als de secundaire school, willen uw kind een goede start geven!

Klik HIER om op de speciale website van de BASO-fiche te bekijken.