Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

juf Faiza:Benkheil – Islam

juf Anja Cruyts -: Rooms Katholieke godsdienst

juf Roos Truyers -: Rooms Katholieke godsdienst

juf Lindsey:Bielen – zedenleer

meester Jan-Willem Smeyers – zedenleer