Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

juf Anja Cruyts -: Rooms Katholieke Godsdienst

juf Lindsey:Bielen – Zedenleer

juf Faiza Benkheil – Islam