Het zorgteam

juf Martine Hermans – zorgjuf kleuterschool en eerste leerjaar

juf Yolande Brans – zorgjuf lagere school, 2de-3de-4de leerjaar

juf Elke Trekels – zorgjuf lagere school, 4de-5de-6de leerjaar

juf Hilda Mouling – zorgcoördinator