Doel ouderraad

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en de school. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school. De ouderraad ondersteunt het pedagogisch project van het schoolbestuur volledig. De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vijf kerntaken zal opnemen:

  • het optreden als spreekbuis van de ouders in de school en het vormen van een brug tussen de ouders en de school
  • inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren
  • het ondersteunen van het schoolgebeuren en het betrekken van de ouders bij dit gebeuren onder andere door het organiseren van ontmoetingsactiviteiten zodat de ouders elkaar en de school leren kennen
  • het streven naar het optimaal aanvullen van de verschillende noden die kunnen voorkomen
  • bij het aanbieden van onderwijs aan de leerlingen van de school, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam
  • informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>