ICT op school

Visie ICT

Onze school wil alle leerlingen leren omgaan met informatie- en communicatietechnologie (ICT) met als doel deze vaardigheden, kennis en attitudes te laten verwerven die zij nodig hebben in onze expansieve informatiemaatschappij.

Vandaar dat we in het ICT- beleid van onze school volgende accenten leggen, die gedragen worden door het hele schoolteam.

-ICT zien we in onze school als een middel om bij de diverse leergebieden de leeromgeving voor de leerlingen te verrijken.

-ICT-gebruik in de lessen is voor ons zinvol en aangewezen als het de motivatie, betrokkenheid én leeractiviteit bij de leerlingen gunstig kan prikkelen.

-We gebruiken ICT als een middel om de vakgebonden doelen efficiënter te realiseren en het zelfstandig aanwenden van ICT- media te bevorderen bij de leerlingen, en ook om voor hen extra kansen te creëren tot zelfstandig en zelfgestuurd leren.

Wij zien het als taak om de leerlingen voor te bereiden op de informatiemaatschappij. Wat moeten leerlingen daarvoor kennen en kunnen? Hiervoor vertrekken wij vanuit de eindtermen ICT, opgesteld door de Vlaamse overheid.

 

ONLINE OEFENINGEN

1ste leerjaar

Mikado online

2de leerjaar

Mikado online

3de leerjaar

Mikado online

4de leerjaar

Mikado online

5de leerjaar

Mikado online
Oefenmateriaal bij de lessen W.O.

Oefenen landen EU
http://ec.europa.eu/belgium/youth/game/carte_nl.htm

http://www.dadsproject.com/topomania/topomania.php?i=nl&m=nl&n=europe&s=4bc41fc6018ea19a081487df626992a4

http://www.toporopa.eu/nl/landen_van_europa.html

WRTS
Gratis oefenprogramma om woordenlijstjes e.a. te maken.

6de leerjaar

Mikado online