Ouderraad

De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen en kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim. De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de realisatie van de schooldoelstellingen en de opvoeding van de kinderen. De ouderraad organiseert i.s.m. de school verschillende activiteiten. De ouderraad heeft over hun activiteiten en standpunten een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van respectievelijk het personeel, alle leerlingen en ouders. De ouderraad kan op vraag en ten behoeve van de schoolraad advies uitbrengen of op eigen initiatief.

 

Concrete werking:

 

  • gespreksorgaan tussen de ouders en de leerkrachten of directie van de school
  • waakt over het welzijn van de kinderen in de school
  • organiseert in samenwerking met de school o.a. het schoolfeest, het sinterklaasfeest, het grootouderfeest, gespreksavonden, infoavonden, …
  • het aankopen van materiaal dat nodig is voor alle festiviteiten die tijdens het
  • schooljaar ingericht worden om de werking te vergemakkelijken en te verbeteren.
  • de aankoop van boeken voor de schoolbibliotheek.
  • bijdragen in onkosten voor extra-scolaire activiteiten.
  • Samenstelling van de ouderraad:

voorzitter:                 Danny Volders

secretaris:                Peter Roosen

penningmeester:      Liesbet Lammertijn

De ouderraad kan best gecontacteerd worden via de voorzitter, Dhr. Volders Danny. Eventueel kan ook een geschreven bericht gedeponeerd worden in de brievenbus van de school met de vermelding “Ouderraad”, waarna dit bezorgd wordt aan de voorzitter of via e-mail naar ouderraad.sbsrapertingen@gmail.com

De ouderraad heeft zijn eigen onderdeel op de website van de school: www.sbsrapertingen.be/ouderraad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>