↑ Terug naar School

Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren. Via de leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie zodat ze weten dat ze meetellen. In de leerlingenraad leren de leerlingen hoe ze kunnen meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren. Bovendien leren ze te luisteren naar elkaars mening, voorstellen te doen, activiteiten te organiseren. Ze krijgen een beter inzicht in de schoolorganisatie en ondervinden wat realistisch en haalb
aar is. De leerlingenraad verzamelt problemen, vragen en voorstellen van andere leerlingen, brengt dit samen en zoekt naar oplossingen en antwoorden. De leerlingenraad zorgt ervoor dat de leerlingen kennismaken met de democratische beginselen en bevordert het actief burgerschap.

 

Taken van de leerlingenraad

 1. Advies geven aan de school over bepaalde thema’s op vraag van de school of op eigen initiatief.
 2. Informatie vragen aan de school (leerkrachten en/of directie) nodig om advies uit te kunnen brengen.
 3. Informatie geven aan de andere leerlingen over de werking en de standpunten van de leerlingenraad.
 4. Activiteiten organiseren om bijvoorbeeld meer sfeer op school te brengen.
 5. Acties opzetten om problemen aan te pakken.

 

Samenstelling

De leerlingenraad bestaat uit:

 • Een afgevaardigde van elke klas van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. In totaal dus 8 leerlingen.
 • De leerkrachten van de werkgroep ‘leerlingenraad’.
 • De directeur.
 • De leerkrachten en de directeur zijn als adviseur, begeleider, vraagbank aanwezig op de leerlingenraad.

 

Verkiezingen

 • In elke klas van het 3de, 4de ,5de en 6de leerjaar worden er verkiezingen gehouden. Er wordt in elke klas één afgevaardigde gekozen.
 • Eén afgevaardigde van elke klas van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. In totaal dus 8 leerlingen.
 • Elke leerling mag zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad.
 • De kandidaten worden per klas op een stembrief geplaatst.
 • Alle leerlingen van de klas brengen een stem uit. Er is dus stemplicht.
 • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.
 • De leerkrachten nemen niet deel aan de stemming.
 • De verkozenen zetelen het hele schooljaar in de leerlingenraad.
 • Op de eerste vergadering wordt de taak van voorzitter en secretaris verdeeld tussen de twee verkozenen van het 6de leerjaar, na onderling overleg of door verkiezing.

 

Organisatie en werking

 • De leerlingenraad komt 6 keer per jaar samen. Telkens op vrijdag tijdens de middagpauze.
 • De secretaris nodigt de leden uit.
 • De leden kunnen agendapunten doorgeven aan de voorzitter.
 • Op de vergadering:
 • worden de agendapunten besproken.
 • worden ideeën besproken en uitgewerkt.
 • wordt er gezocht naar oplossingen.
 • wordt er advies uitgebracht aan de school
 • Er wordt een verslag van de vergadering gemaakt.
 • De leden van de leerlingenraad ontvangen 2 exemplaren van het verslag, één voor zichzelf en één voor de klas.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten toe in hun eigen klas.

Leerlingenraad schooljaar 2019-2020

 • Gitte Claes                      L3T
 • Mia Delille                       L3A
 • Ruben Blues                   L4MC
 • Daan Venneste               L4K
 • Josephine Sergeant        L5L
 • Thieu François                L5J
 • Amélie Marcours            L6A
 • Joren Vanclee                L6N

 

Advies:

 • juf Nathalie Huybrechts
 • juf Hilda Mouling
 • meester Jan De Bock
 • directeur Filip Kuijpers

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>