↑ Terug naar Nieuws

Welkom!

Welkom bij SBS Rapertingen!

 

Beste leerling, beste ouder, beste bezoeker,

 

Van harte welkom op de website van onze school !

Op onze website vindt u heel wat algemene informatie en nieuws over het dagelijkse schoolleven.
Bovendien vindt u specifieke informatie terug met betrekking tot onze visie en organisatie.

Verder kan u een kijkje nemen in ons pedagogisch project, het schoolreglement en onze afsprakennota.

We staan steeds klaar om u te ontvangen op school voor een gesprek of om de nodige info te geven
via telefoon of e-mail.

Met vriendelijke groeten.

Filip Kuijpers
Directeur
SBS Rapertingen

– pedagogisch project

– schoolreglement ‘Stedelijke Basisscholen Hasselt’ 2020-2021

– afsprakennota schooljaar 2020-2021

 

Klik hier voor de beginselverklaring neutraliteit OVSG

Neutrale school: filmpje